Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Da Brescia, Albertano  [Clear All Filters]
1245
[30231] Da Brescia, Albertano. Consells de proverbis: trets d’una doctrina de ben parlar. Barcelona: Fidel Giró, 1245.
Editat per Antoni Bulbena i Tusell