Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Serrasolses, Lluís  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
[47438] Serrasolses, Lluís. "El romanç de Tristany i Isolda." Escola Catalana, no. 344 (1997): 44.