Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sarsanedas, Jordi  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[40368] Sarsanedas, Jordi. "Els cercles de l’Institut Francès." Ariel, no. Any 2. núm. 9 (abril 1946) (1947): 30.
M
[40365] Sarsanedas, Jordi. "“El misteri dels Sants Innocents”, per Charles Péguy." Serra d’Or núm. 3 (març) (1965): 55.