Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Pascoaes, Teixeira de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
[30857] de Pascoaes, Teixeira. Teixeira de Pascoaes. 1ª ed. Vol. 10. Oreig de la Rosa dels Vents. Lírics portuguesos 10. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1938.
Versió bilingüe portuguès-català. Es tracta d’una antologia. Conté: Cants indecisos; Elegies