Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Autor is Alsina i Keith, Victòria  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[45961] Keith, Victòria Alsina i. "Els primers humanistes catalans segons Lluis Nicolau d’Olwer." In Polis i nació. Política i literatura (1900-1939), edited by Rosa Cabré, Montserrat Jufresa and Jordi Malé, 67-85. Vol. Annexos 2. Barcelona: Societat catalana d’estudis clàssics, 2003.
L
[46688] Keith, Victòria Alsina i. "Lluís Nicolau d’Olwer i les traduccions de la Fundació Bernat Metge." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 62 (1998): 89-105.
[45962] Keith, Victòria Alsina i. "Lluís Nicolau d’Olwer i les traduccions de la Fundació Bernat Metge." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 62 (1998): 89-105.
[46689] Keith, Victòria Alsina i. Lluís Nicolau d’Olwer, humanista. Barcelona, 1985.
Tesi doctoral inèdita.