Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Simó, Isabel-Clara  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[26929] Simó, Isabel-Clara. Raquel. Barcelona. 13ª edició en 1998, 19 edició en 2003: Alba, 1994.
22 cm