Bases de dades bibliogràfiques

Export 7268 results:
1979
[44583] Bauer, Otto. Sobre la qüestió nacional. Barcelona : La Magrana, 1979.
Col·lecció Alliberament
[47199] Molas, Joaquim. "Sobre les relacions entre dues cultures: la russa i la catalana." Serra d’Or any XXI, no. 238-239 (1979): 18-20.
Publicat a la secció “Monogràfic: Entorn de Txèkhov”.
[46411] Molas, Joaquim. "Sobre les relacions entre dues cultures: la russa i la catalana." Serra d’Or, no. 238-239 (1979): 18-20.
Publicat a la secció “Monogràfic: Entorn de Txèkhov”.
[44582] Gorz, André. Técnica, técnics i lluita de classes. Barcelona: La Magrana, 1979.
Col·lecció Alliberament
[42827] Hardy, Thomas. Teresa dels Urbervilles. Proa, 1979.
Col·lecció "A Tot Vent"
[48556] Grée, Alain, and Gérard Grée. En Tom i la Irene i el rellotge. Barcelona: Juventud, 1979.
Col·lecció Panorama
[46384] Medina, Jaume. "Virgili en la literatura catalana." Faventia 1, no. 1 (1979): 47-61.
[47173] Medina, Jaume. "Virgili en la literatura catalana." Faventia, no. 1 (1979): 47-61.
1980
[26987] Vallverdú, Josep. Bernardo y los bandoleros. Barcelona: La Galera, 1980.
[48574] Poe, Edgar Allan. Contes. Volum I. Barcelona: Quaderns Crema, 1980.
Col·lecció Mínima Minor
[48575] Poe, Edgar Allan. Contes. Volum II. Barcelona: Quaderns Crema, 1980.
Col·lecció Mínima Minor
[48576] Poe, Edgar Allan. Contes. Volum III. Barcelona: Quaderns Crema, 1980.
Col·lecció Mínima Minor
[48577] Poe, Edgar Allan. Contes. Volum IV. Barcelona: Quaderns Crema, 1980.
Col·lecció Mínima Minor
[44696] London, Jack. La crida del bosc. Barcelona: La Magrana, 1980.
Col·lecció L'Esparver
[43915] Pavese, Cesare. Entre dones soles. Barcelona: Proa, 1980.
Col·lecció "A Tot Vent"
[26988] Vallverdú, Josep. Girasol de historias. Barcelona: La Galera, 1980.
[26738] Pla, Josep. Guía fundamentada y popular del monasterio de Poblet. Poblet: Publicaciones de la Abadía, 1980.
24 cm
[47312] Pòrtulas, Jaume. "Història, nostàlgia i mite." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 20 (1980): 23-33.
[26825] Roig, Montserrat. La hora violeta. Barcelona: Argos Vergara, 1980.
1 h.; 20 cm
[47514] Vallverdú, Josep. "Imatge i referència en Magí Morera i Galícia." In De Morera i Galícia a Guillem Viladot, 11-36. Lleida: Dilagro, 1980.
[46621] Vallverdú, Josep. "Imatge i referència en Magí Morera i Galícia." In De Morera i Galícia a Guillem Viladot, edited by Josep Vallverdú, 11-36. Lleida: Dilagro, 1980.
[47125] Manent, Albert. "Josep Maria Casacuberta i l’Editorial Barcino." In Estudis de llengua i literatura catalanes: Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 9-29. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980.
[46334] Manent, Albert. "Josep Maria Casacuberta i l’Editorial Barcino." In Estudis de llengua i literatura catalanes. Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 9-29. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980.
[47017] Guy, Reine. "Le rousseauisme de Joaquim Xirau." In Pensée hispanique et philosophie française des Lumières, 149-174. Tolosa: Publications de l’Université de Toulouse / Le Mirail, 1980.
[44697] Wells, Herbert George. L'home invisible. Barcelona: La Magrana, 1980.
Col·lecció L'Esparver
[48630] Seferis, Iorgos. Mithistòrima. Barcelona: Quaderns Crema, 1980.
Col·lecció Poesia dels Quaderns Crema
[43914] Sartre, Jean-Paul. El mur. Barcelona: Proa, 1980.
Col·lecció "A Tot Vent"
[26989] Vallverdú, Josep. Polvorón. Barcelona: La Galera, 1980.
[26424] Fuster, Jaume. El procedimiento. Barcelona: Bruguera, 1980.
2 h.; 18 cm
[26815] Roig, Montserrat. Ramona, adiós. Barcelona: Argos Vergara, 1980.
[45963] M. d’Abadal, Àngels Anglada i. "El rastre del mite grec en les “Rondalles” de mossèn Cinto." Ausa 9, no. 95-96 (1980): 173-177.
[46141] Díaz-Plaja, Guillem. "La recepción de China en las culturas hispánicas." Cuadernos Hispanoamericanos, no. 355 (1980): 23-42.
[46887] Díaz-Plaja, Guillem. "La recepción de China en las culturas hispánicas." Cuadernos Hispanoamericanos, no. 355 (1980): 23-42.
[26154] Ballarín, Josep Maria. Semillas al viento. Salamanca: Sígueme, 1980.
[48318] Böll, Heinrich. Sense dir res. Barcelona: Edicions 62, 1980.
Col·lecció "El Cangur"
[48783] Böll, Heinrich. Sense dir res. Barcelona: Edicions 62, 1980.
[44585] Connolly, James. Socialisme i nacionalisme. Barcelona: La Magrana, 1980.
Col·lecció Alliberament
[46560] Seva, Antoni. "Traduir: trair? Triar." L’Espill, no. 5 (1980): 9-24.
[47439] Seva, Antoni. "Traduir: trair? Triar." L’Espill, no. 5 (1980): 9-24.
[43913] Musil, Robert. Les tribulacions del col·legial Törless. Barcelona: Proa, 1980.
Col·lecció "A Tot Vent"
[26739] Pla, Josep. Ver Cataluña. Barcelona: Destino, 1980.
il. col. y n.; 28 cm
1981
[26814] Roig, Montserrat. Aprendizaje sentimental. Barcelona: Argos Vergara, 1981.
[44698] Poe, Edgar Allan. Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Barcelona: La Magrana, 1981.
Col·lecció L'Esparver
[27048] Villalonga, Llorenç. Bearn o La sala de las muñecas. Barcelona: Bruguera, 1981.
18 cm
[27005] Verdaguer, Jacint. Canigó. València: Prometeo, 1981.
[2] h.; 24 cm. A la coberta hi diu: “leyenda pirenaica de los tiempos de la Reconquista”
[48363] Cain, James M.. El carter sempre truca dues vegades. Barcelona: Edicions 62, 1981.
Col·lecció "Seleccions de la Cua de Palla"
[48323] Bonnassie, Pierre. Catalunya mil anys enrera II. Economia i societat feudal. Barcelona: Edicions 62, 1981.
Col·lecció "Estudis i Documents"
[48788] Bonnassie, Pierre. Catalunya mil anys enrera II. Economia i societat feudal. Barcelona: Edicions 62, 1981.
[47321] Font, Artur Quintana i. "Clara Commer, traductora de Verdaguer." In Homenatge Josep M. de Casacuberta, 367-382. Vol. II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981.
[26218] Cabré, Jaume. El extraño viaje que nadie se creyó. Barcelona: La Galera, 1981.
[26686] Ors, Eugeni d'. Gualba, la de mil voces. Barcelona: Planeta, 1981.
20 cm
[48602] Hölderlin, Friedrich. Himnes. Barcelona: Quaderns Crema, 1981.
Col·lecció Poesia dels Quaderns Crema
[44700] Tolstoi, Lev. Història d'un cavall. Barcelona: La Magrana, 1981.
Col·lecció L'Esparver
[46707] Armengou, Ignasi. "James Joyce a ciutat. Els irlandesos: James Joyce." Faig, no. 14 (1981): 26-29.
[45980] Armengou, Ignasi. "James Joyce a ciutat. Els irlandesos: James Joyce." Faig, no. 14 (1981): 26-29.
[46789] Calderer, Lluís. "Kavafis a Catalunya." Faig, no. 21 (1981): 27-38.
[46067] Calderer, Lluís. "Kavafis a Catalunya." Faig, no. 21 (1981): 27-38.
[47317] Terente, Inés Praga. Lewis Carroll en España: Problemas de traducción. Valladolid: Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras, 1981.
Tesi doctoral inèdita.
[26555] Llull, Ramon. Libro del amigo y del amado. Buenos Aires 3a ed. N1 - reimpr. de l’ed. del 1749: Aguilar, 1981.
Pròleg: Zaragüeta, Juan; 19 cm. A la coberta hi diu: “traducción castellana anónima”
[46630] Vidal-Folch, Estanislau. "Llorenç de Balanzó i el seu temps." Serra d’Or, no. 261 (1981): 29-31.
[47522] Vidal-Folch, Estanislau. "Llorenç de Balanzó i el seu temps." Serra d’Or any XXIII, no. 261 (1981): 29-31.
[45959] Allegra, Giovanni. "Maragall, traduttore e interprete di Novalis." Giornale Italiano di Filologia, no. 11 (1981): 157-180.
[43917] Greene, Graham. El nostre home a l'Havana. Barcelona: Proa, 1981.
Col·lecció "A Tot Vent"
[26685] Ors, Eugeni d'. El nuevo Prometeo encadenado. Madrid: Editora Nacional, 1981.
Conté: “Juicios críticos”; “La muerte de Anibal”; “Coriolano”; “La sombra del César”; “La fiesta de Tíbulo”; “La muerte de Nerón”; “Saffo”; “La tragedia de Livia”; “La última hora de Colón”; 18 cm
[26687] Ors, Eugeni d'. Oceanografía del tedio. Barcelona: Tusquets, 1981.
19 cm
[46842] M. Surroca, Àngela Cerdà i. Els pre-rafaelites a Catalunya. Barcelona: Curial, 1981.
[46105] M. Surroca, Àngela Cerdà i. Els pre-rafaelites a Catalunya. Barcelona: Curial, 1981.
[47072] Lafarga, Francisco. "Primeras adiciones a la bibliografía de traducciones españolas de Voltaire." Anuario de Filología, no. 7 (1981): 435-443.
[48717] Aristòtil. Psicologia. Barcelona: Edicions 62, 1981.
[48254] Aristòtil. Psicologia. Barcelona: Edicions 62, 1981.
Col·lecció "Textos Filosòfics" 1989 edició revisada
[43916] Rilke, Rainer Maria. Els quaderns de Malte. Barcelona: Proa, 1981.
Col·lecció "A Tot Vent"
[44699] Winberg, Anna-Greta. Quan un toca el dos. Barcelona: La Magrana, 1981.
Col·lecció L'Esparver
[46107] Cobb, Christopher. "Teatre del proletariat, teatre de masses: Barcelona 1931-1934." Els Marges, no. 21 (1981): 121-128.
[46846] Cobb, Christopher. "Teatre del proletariat, teatre de masses: Barcelona 1931-1934." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 21 (1981): 121-128.
1982
[46930] Nistral, Purificación Fernández. "La acogida de la obra poética de Walt Whitman en el mundo de habla hispana: Las traducciones." ES: Revista de Filología Inglesa, no. 12 (1982): 283-300.
[43920] Constant, Benjamin. Adolf. Barcelona: Proa, 1982.
Col·lecció "A Tot Vent"
[26140] Arderiu, Clementina. Antología. Espulgues de Llobregat: Plaza y Janés, 1982.
Conté: De “Canciones y Elegías” (1913-1916): A la esperanza; Lejanía; Ahora estoy en el umbral...; Canción de la conformidad de cada momento; El nombre; ¿Y si allá en el camino...?.De “La alta libertad” (1916-1920): La alta libertad; Retorno; Pasa, viento
[48468] AA., DD.. Antologia de la lírica nord-americana. Vic: EUMO, 1982.
Col·lecció Reduccions
[44704] Stevenson, Robert Louis. Les aventures de David Balfour. Barcelona: La Magrana, 1982.
Col·lecció L'Esparver
[44702] Twain, Mark. Les aventures de Tom Sawyer. Barcelona: La Magrana, 1982.
Col·lecció L'Esparver
[43921] Maupassant, Guy. Bell amic. Barcelona: Proa, 1982.
[46758] Bohigas, Pere. "La Bíblia a Catalunya." In Aportació a l’estudi de la literatura catalana, 125-140. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982.
[46032] Bohigas, Pere. "La Bíblia a Catalunya." In Aportació a l’estudi de la literatura catalana, 57-76. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982.
[47525] Folch, Joaquim Vilà i. "El bon so de Shakespeare en català." Serra d’Or any XXIV, no. 270 (1982): 55-56.
[26737] Pla, Josep. Cadaqués. 2ª ed. Barcelona: Juventud, 1982.
19 cm
[48417] Camus, Albert. Calígula. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Col·lecció "L'Escorpí. Teatre/El Galliner"
[46733] Barjau, Eustaqui. "Carles Riba, traductor de Hölderlin." In Primer Simposio Internacional sobre el Traductor y la Traducción, 123-139. Madrid: APETI, 1982.
[46013] Barjau, Eustaqui. "Carles Riba, traductor de Hölderlin." In Primer Simposio Internacional sobre el Traductor y la Traducción, 123-139. Madrid: APETI, 1982.
[47283] Pessarrodona, Marta. "En el centenari de Virginia Woolf: Un comentari." Serra d’Or any XXIV, no. 268 (1982): 37-39.
[48562] Kafka, Franz. A la colònia penitenciària i altres narracions. Barcelona: Quaderns Crema, 1982.
Col·lecció Mínima de Butxaca
[26085] Curial y Güelfa. Madrid: Alfaguara, 1982.
Pròleg: Sansone, Giuseppe; 20 cm
[44703] Wyndham, John. El dia dels trífids. Barcelona: La Magrana, 1982.
Col·lecció L'Esparver
[48424] de Candé, Roland. Diccionari de la música. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Col·lecció "El Cangur"
[26775] Riba, Carles. Elegías de Bierville. Madrid: Visor, 1982.
20 cm
[46813] M. Capmany, Aurèlia. "El escritor como traductor." In Primer Simposio Internacional sobre el Traductor y la Traducción, 91-98. Madrid: APETI, 1982.
[46096] M. Capmany, Aurèlia. "El escritor como traductor." In Primer Simposio Internacional sobre el Traductor y la Traducción, 93-98. Madrid: APETI, 1982.
[48773] Bloch, Ernst. La filosofia del Renaixement. Barcelona: Edicions 62, 1982.
[48313] Bloch, Ernst. La filosofia del Renaixement. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Col·lecció "Clàssics del Pensament Modern"
[46302] Llovet, Jordi. "Goethe a Catalunya: 1832-1982." In Goethe. 1832-1932: Antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya, 135-147. Barcelona: Proa, 1982.
Reedició d’un llibre publicat l’any 1932 per la Generalitat de Catalunya, en ocasió del centenari de la mort de Goethe.
[47091] Llovet, Jordi. "Goethe a Catalunya: 1832-1982." In Goethe. 1832-1882: Antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya, 135-147. Barcelona: Proa, 1982.

Pàgines