Bases de dades bibliogràfiques

Export 7103 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[40308] Lloca, Vicenç Riera. "Els Hemingway." Serra d’Or núm. 195 (desembre) (1975): 89.
L’aricle posa en relació la qualiat de l’escriptura de Hemingway amb la seva fama extraliterària.
[46520] Llopis, Juan M. Ribera. "Presencia de los Balcanes en la cultura catalana." Revista de Filología Románica 16 (1999): 85-93.
[40052] Llopis, Joan. "Literatura religiosa." Serra d’Or núm. 123 (desembre) (1969): 87-88.
[47086] Llopis, Arturo. "Un erudito barcelonés de Shakespeare: Alfons Par Tusquets." Destino, no. 1421 (1964): 33.
[47087] Llor, Miquel. "Bernard Shaw i el públic barceloní." Mirador (1930): 5.
[26536] Llor, Miquel. Laura en la ciudad de los santos; La sonrisa de los santos. Barcelona Reimpressions: 1987.: Destino (Agustín Núñez), 1943.
1 h., 22 cm
[47088] Llorca, Vicenç. "Homer, L’Odissea." Serra d’Or any XXXV, no. 403-404 (1993): 65.
[40311] Llorca, Vicenç Riera. "Angelo Rinaldi." Oriflama, no. 143 (1974): 63-64.
Repàs de la trajectòria d’Angelo Rinaldi i comentari de l’obra l’Education de l’oublie
[40310] Llorca, Vicenç Riera. "Jean Camp." Oriflama, no. 143 (1974): 63.
Repàs de la trajectòria de Jean Camp
[40309] Llorca, Vicenç Riera. "La Ciociara i Le Vésuve." Serra d’Or núm. 190 (juliol) (1975): 47.
Es comenten dues obres que parlen de la violènca dels militars sobre la poblaió del país ocupat: La Ciociara, d’Alberto Moravia (1957), i Le Vésuve, d’Emmanuel Roblès (1961).
[26537] Lloret i Orriols, Antoni. Los tejados fotovoltaicos del Ayuntamiento. Barcelona: Mediterrània, 2001.
Il.: Virgili, Pere: il. col.; 27 cm
[32641] Llosa, Mario Vargas. Lletra de batalla per “Tirant lo Blanc”. Vol. 7. L’Escorpí 7. Barcelona: Edicions 62, 1969.
Escriptor peruà. Pròleg de Joaquim Molas.
[46302] Llovet, Jordi. "Goethe a Catalunya: 1832-1982." In Goethe. 1832-1932: Antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya, 135-147. Barcelona: Proa, 1982.
Reedició d’un llibre publicat l’any 1932 per la Generalitat de Catalunya, en ocasió del centenari de la mort de Goethe.
[46301] Llovet, Jordi. "La influència de Hölderlin sobre Carles Riba: Uns apunts previs." Serra d’Or, no. 298-299 (1984): 50-53.
Publicat a la secció “Monogràfic: Presència de Carles Riba”.
[46300] Llovet, Jordi. "El Faust de Goethe en català." In Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, edited by Arnau Pons and Simona Skrabec, 102-105. Vol. I., 2007.
[46299] Llovet, Jordi. "Els himnes de Friedrich Hölderlin." In Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, edited by Arnau Pons and Simona Skrabec, 362-363. Vol. I. Barcelona: Institut Ramon Llull, 2007.
[47091] Llovet, Jordi. "Goethe a Catalunya: 1832-1982." In Goethe. 1832-1882: Antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya, 135-147. Barcelona: Proa, 1982.
[46298] Llovet, Jordi. "El Faust de Goethe en català." In Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, edited by Arnau Pons and Simona Skrabec, 102-105. Vol. I. Barcelona: Institut Ramon Llull, 2007.
[47090] Llovet, Jordi. "La influència de Hölderlin sobre Carles Riba: Uns apunts previs." Serra d’Or any XXVI, no. 298-299 (1984): 50-53.
Publicat a la secció “Monogràfic: Presència de Carles Riba”.
[30664] Lluc, Sant. El Sant Evangeli segons Sant Lluc. Barcelona: Societat Bíblica Británica i Estrangera, 1933.
Traduït del text grec. Sobrecoberta amb les banderes catalana i republicana i la data “1936-1937”
[26540] Lluch, Josep. Ha llovido un ángel. Barcelona: La Galera, 1999.
Il.: Viladoms, Jordi: il., col.; 19 cm
[26539] Lluch, Enric. Potosnáguel. Madrid: Bruño, 1998.
Il.: Asensio, Agustí: il.; 19 cm
[47093] Lluch, Carles. La novel·la catòlica a Catalunya: Precedents teòrics (1925-1936). Vol. 30. Cristianisme i Cultura 30. Barcelona: Editorial Cruïlla, 2000.
Pròleg de Jordi Castellanos. Premi Joan Maragall 1998.
[26538] Lluch, Enric. Eugenio: un genio con mal genio. 2ª ed. Barcelona: Edebé, 1999.
Il.: Giménez, Paco: il.; 17 cm
[46303] Lluch, Carles. La novel·la catòlica a Catalunya: Precedents teòrics (1925-1936). Vol. 30. Cristianisme i Cultura 30. Barcelona: Editorial Cruïlla, 2000.
Pròleg de Jordi Castellanos. Premi Joan Maragall 1998. Inclou un apartat de “Bibliografia citada”, dividit en dues parts: “Estudis i fonts” i “Relació de buidatges de premsa”.
[26541] Lluch, Josep. El tesoro del pirata. Barcelona: La Galera, 1994.
Il.: Lluch, Joan: il. col.; 16 cm
[30665] Llull, Ramon. Vida Coetània del Reverend Mestre Ramon Llull segons el Manuscrit 16.432 del British Museum. 1ª ed. Palma de Mallorca: Edicions de l’Obra del Diccionari, 1933.
Novament transcrita i publicada, amb introducció, notes i glossari per Francesc de Borja Moll
[26549] Llull, Ramon. Blanquerna. Barcelona: Juan Granica, 1987.
Pròleg: Taltavull, Antoni; il.; 19 cm
[26558] Llull, Ramon. El León y su corte. Barcelona: Juventud, 1944.
Il.: Junceda, Joan: il.; 23 cm. A la coberta hi diu: “adaptación del “Libro de los animales” por
[26567] Llull, Ramon. Libro de doctrina pueril. Salamanca: Imprenta de la Sta. Cruz, por Antonio Villarroel y Torres, 1742.
[2] f. làm.; 8º (15 cm). A la coberta hi diu: “compuesto en lengua lemosina por el Iluminado Doctor, y martir invictissimo Raymundo Lulio; traducido en lengua usual española”
[26544] Llull, Ramon. El libro del amigo y del amado. Madrid: Sufi, 2001.
23 cm
[26553] Llull, Ramon. Libro de la orden de caballería. Barcelona: Teorema, 1985.
20 cm. A la coberta hi diu: “de el B. Raymundo Lulio, mártir y Doctor Iluminado: traducido
[26562] Llull, Ramon. Obras rimadas de Ramón Lull. Palma: Imprenta de Pedro José Gelabert, 1859.
Conté: edicions de: Plant de nostra dona santa Maria [català]; Hores de nostra dona [català]; A vos Deus gloriós [català]; Lo pecat d’Adam [català]; A vós, dona verge santa Maria [català]; Sényer ver Déus, rei gloriós [català]; Cent noms de Déu [català];
[26548] Llull, Ramon. Libro del amigo y del amado. 2ª ed. Barcelona: Planeta, 1993.
Pròleg: Badia, Lola; 18 cm
[26557] Llull, Ramon. Libro de la orden de caballería; Príncipes y juglares. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1949.
Conté: edicions de: Libro de la Orden de Caballería [castellà]; Mil proverbios [castellà][fragment]; Libro de los proverbios [castellà][fragment]; Libro de contemplación [castellà][fragment]; Libro de la Doctrina pueril [castellà][fragment]. 18 cm
[26566] Llull, Ramon. Blanquerna | maestro de la perfección cristiana en los estados de matrimonio, religión, prelacía, apostólico señorío y vida eremítica. Mallorca: Oficina de la viuda Frau, 1749.
Traducció feta per un autor anònim basada en la versió valenciana feta per Joan Bonllavi (Rogent-Duran); 4º; 21 cm
[26543] Llull, Ramon. Libro de las bestias. Madrid: Editorial Tecnos, 2006.
Pròleg: Robles Carcedo, Laureano; 20 cm
[26552] Llull, Ramon. Libro de la orden de caballería. Madrid: Espasa-Calpe, 1985.
Edició no venal distribuïda entre col•laboradors i clients de l’editorial com a regal de Nadal.
[26561] Llull, Ramon. Libro de la orden de caballería. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1901.
33 cm. A la coberta hi diu: “del B. Raimundo Lulio, traducido en lengua castellana / [algunas observaciones ... José Ramón de Luanco]”
[26570] Llull, Ramon. Obras literarias. Madrid: Editorial Católica, 1948.
Edició bilingüe català-castellà de les obres següents: Vita coaetanea, Libro de la Orden de Caballería, Libro de Evast y Blanquerna, Libro de maravillas, Horas de nuestra Señora, Llanto
[26547] Llull, Ramon. El libro del amigo y del amado. Barcelona: Edicomunicación, 1993.
20 cm. A la coberta hi diu: “traducción castellana, anónima, publicada en Mallorca, Vda. de Frau 1749”
[26556] Llull, Ramon. Libro del amigo y del amado; El Desconsuelo. Barcelona N1 - reimpr. de l’ed. del 1749: Juan Flors, 1950.
Pròleg: Riquer, Martín de; 18 cm
[26565] Llull, Ramon. Libro del amigo y del amado. Mallorca: Oficina de la viuda Frau, 1749.
8º (15 cm). A la coberta hi diu: “contenido en el Cap. CVII. del libro intitulado Blanquerna / compuesta en lengua lemosina por ... Raymundo Lulio; traducido en lengua española por un devoto del Santo y reducido en este pequeño uolumen à utilidad publica
[26542] Llull, Ramon. El libro del amigo y del amado. Barcelona: DVD: Barcino, 2006.
Pròleg: Moga, Eduardo; Cuenca, Luis Alberto de; 21 cm
[26551] Llull, Ramon. Libro de las bestias. Mallorca: Ultramar, 1986.
Il.: Pilarín Bayés: il. col.; 25 cm
[26560] Llull, Ramon. Libro del amigo y del amado. Madrid: Saturnino Calleja, 1903.
15 cm
[26569] Llull, Ramon. Blanquerna | maestro de la perfección cristiana en los estados de matrimonio, religión, prelacía, apostólico señorío y vida eremítica. Madrid: Impr. de la Viuda e Hijo de Aguado, 1521.
18 cm. A la coberta hi diu: “compuesto en lengua lemosina por Raimundo Lulio; impreso
[26546] Llull, Ramon. Blanquerna. Barcelona: Barcino, 1995.
23 cm
[26555] Llull, Ramon. Libro del amigo y del amado. Buenos Aires 3a ed. N1 - reimpr. de l’ed. del 1749: Aguilar, 1981.
Pròleg: Zaragüeta, Juan; 19 cm. A la coberta hi diu: “traducción castellana anónima”
[26564] Llull, Ramon. Libro Felix, ó Maravillas del mundo. Mallorca: Oficina de la viuda Frau, 1750.
4º; 21 cm. A la coberta hi diu: “compuesto en lengua lemosina por el Iluminado Doctor, Maestro y Martyr el Beato Raymundo Lulio mallorquin y traducido en español por un Discipulo; puestas algunas notas para su mas facil inteligencia ...
[26550] Llull, Ramon. Libro de la orden de caballería. Madrid-Barcelona: Alianza Editorial-Enciclopèdia Catalana, 1986.
Pròleg: Cuenca, Luis Alberto de; 21 cm
[26559] Llull, Ramon. Blanquerna | maestro de la perfección cristiana en los estados de matrimonio, religión, prelacía, apostólico señorío y vida eremítica. Madrid: La Rafa, 1929.
24 cm. A la coberta hi diu: “compuesto en lengua lemosina por ... B. Raymundo Lulio, impresso en Valencia año 1552, traducido fielmente en lengua castellana”
[26568] Llull, Ramon. Árbol de la ciencia. Brussel•les. 2ª ed. en 1664.: Francesc Foppens, 1663.
Il.: Diepenbeeck, Abraham van, [17] f. de làms.; 2º (32 cm). A la coberta hi diu: “de el iluminado maestro Raymundo Lulio”
[26545] Llull, Ramon. El Libro de las bestias. Madrid: Sufi, 1997.
[26554] Llull, Ramon. Libro de amigo y Amado. Barcelona: Planeta, 1985.
Pròleg: Badia, Lola; 18 cm
[26563] Llull, Ramon. Desconsuelo. Palma: Imprenta de F. Rámis, 1852.
A la coberta hi diu: “del admirable doctor y mártir Raymundo Lulio | escrito en verso lemosin por él mismo / traducido al castellano por Nicolas de Pax”
[44689] Lobo Antunes, António. L'esplendor de Portugal. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "A Tot Vent"
[44717] Lobo Antunes, António. Exhortació als cocodrils. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "A Tot Vent"
[30666] Locke, William. L’inventor de canons. 1ª ed. Biblioteca Europa. Barcelona: Mentora.
[48506] Locke, John. Pensaments sobre educació. Vic: EUMO, 1991.
Textos sobre educació
[48455] Lodge, David. Intercanvis. Vic: EUMO, 1990.
Col·lecció Narratives
[48461] Lodge, David. Bona feina. Vic: EUMO, 1990.
Col·lecció Narratives
[44665] Lodge, David. Notícies del paradís. Barcelona: Proa, 1995.
Col·lecció "A Tot Vent"
[48071] Lodi, Mario. La bandera. Barcelona: La Magrana, 1987.
Col·lecció El Petit Esparver
[48065] Lodi, Mario. Cipí. Barcelona: La Magrana, 1986.
Col·lecció El Petit Esparver
[44646] Lodoli, Marco. Diari d'un mil·leni que fuig. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "A Tot Vent"
[40053] Loidi, J. A.. "Literatura basca." Quart creixent, no. núm. 3 (desembre) (1957): 35-43.
No s’indica el nom del traductor.
[40055] Loiseau, J.. "El mètode dels jocs II (extret del llibre “La méthode des jeux”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 12 (abril 1948) (1948): 18-21.
No s’indica el nom del traductor.
[40054] Loiseau, J.. "El mètode dels jocs I (extret del llibre “La méthode des jeux”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 11 (març 1948) (1948): 17-22.
No s’indica el nom del traductor.
[44696] London, Jack. La crida del bosc. Barcelona: La Magrana, 1980.
Col·lecció L'Esparver
[47632] London, Jack. Ullal blanc. Barcelona: La Magrana, 1987.
Col·lecció L'Esparver
[47617] London, Jack. El creuer del Dazzler. Barcelona: La Magrana, 1985.
Col·lecció L'Esparver
[30667] London, Jack. La crida del bosc. 1ª ed. Vol. 3. Allò que perdura 3. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1938.
[30669] Longus. Dafnis y Cloe. 1ª ed. Barcelona: Revista Bibliogràfica de Ex libris, 1906.
Pròleg del traductor. Amb il·lustracions originals de Josep Triadó
[30668] Longus. Dafnis i Cloe. Vol. 22. Biblioteca Univers 22. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1931.
Data extreta de Montserrat Bacardí. Joan Lluís Puig-Franqueses, pseudònim de Josep Miracle
[47723] Longus. Dafnis i Cloe. Barcelona: La Magrana, 1993.
Col·lecció L'Esparver Clàssic
[30671] Longus. Les amors de Dafnis y Cloe; Amor y Psiquis. 1ª ed. Barcelona: Publicació Joventut, 1905.
Traduccions catalanes i pròlegs de Ramon Miquel i Planas
[32340] Longus. Dafnis i Cloe. Vol. 7. Isard 7. Barcelona: Vergara, 1963.
Pròleg i notes del traductor.
[30670] Longus. Dafnis y Cloe. 1ª ed. Barcelona: Revista Ibèrica de Ex-libris, 1906.
Pròleg del traductor. Il·lustracions originals de Josep Triadó
[46352] López, Jordi Mas i. "La poètica postcubista de Josep Maria Junoy." Els Marges, no. 76 (2005): 53-67.
[46305] López, Gemma, and Teresa Requena Pelegrí. "“Against spanish conscience”: the translation of North-american classics in post-war Spain (1950s & 1960s)." 6, no. 1-2 (2011): 1-11.
[47098] López-Picó, Josep M.. "G. K. Chesterton [1917]." In Escriptors estrangers contemporanis, 11-14. Vol. Col·lecció Popular dels Coneixements Indispensables. Barcelona: Minerva, 1918.
[47097] López-Picó, Josep M.. "Bernard Shaw [1917]." In Escriptors estrangers contemporanis, 26-28. Vol. Col·lecció Popular dels Coneixements Indispensables. Barcelona: Minerva, 1918.
[47096] López-Picó, Josep M.. Entre la crítica i l’ideal. Barcelona: Publicacions de La Revista, 1923.
[47100] López-Picó, Josep M.. "Rudyard Kipling [1917]." In Escriptors estrangers contemporanis, 20-21. Vol. Col·lecció Popular dels Coneixements Indispensables. Barcelona: Minerva, 1918.
[47095] López-Picó, Josep M.. "La presència de Chesterton." La Revista, no. 12 (1926): 37.
[47099] López-Picó, Josep M.. "H. G. Wells [1917]." In Escriptors estrangers contemporanis, 31-32. Vol. Col·lecció Popular dels Coneixements Indispensables. Barcelona: Minerva, 1918.
[32209] Lorca, Federico García. La casa de Bernarda Alba. Vol. 123. Catalunya teatral (2ª època) 123. Barcelona: Millà, 1972.
Drama en tres actes.
[32208] Lorca, Federico García. Erma. Vol. 126. Catalunya teatral (2ª època) 126. Barcelona: Millà, 1974.
Drama en tres actes.
[47858] Louÿs, Pierre. Tres filles de sa mare. Barcelona: La Magrana, 1989.
Col·lecció La Marrana
[47853] Louÿs, Pierre. Manual d'urbanitat per jovenetes., 1988.
Col·lecció La Marrana
[47862] Louÿs, Pierre. Diàlegs de cortesanes. Barcelona: La Magrana, 1990.
Col·lecció La Marrana
[30677] Louÿs, Pierre. Petits poemes de Bilitis. 1ª ed. Vol. 37. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935.
[30676] Louÿs, Pierre. Afrodita. 1ª ed. Vol. 16. Biblioteca Univers 16. Barcelona: Llibreria Catalònia.
1930, data aproximada
[47804] Louÿs, Pierre. Afrodita. Barcelona: La Magrana, 1984.
Col·lecció Llibres a Mà
[40057] Lowell, Robert. "Morir a Europa." Serra d’Or núm. 139 (abril) (1971): 70.
[48631] Lowell, Robert. Morts per la Unió. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
Col·lecció Poesia dels Quaderns Crema
[47571] Lowry, Lois. Un estiu per morir. Barcelona: La Magrana, 1985.
Col·lecció L'Esparver
[47673] Lowry, Lois. Pots comptar els estels?. Barcelona: La Magrana, 1993.
Col·lecció L'Esparver
[32342] Lowry, Malcolm. Sota el volcà. Vol. 83. El Balancí 83. Barcelona: Edicions 62, 1973.

Pàgines