Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Spyri, Johanna  [Clear All Filters]
1965
[32587] Spyri, Johanna. Heidi. Vol. 18. Històries 18. Barcelona: Bruguera, 1965.
Escriptora suïssa. Literatura infantil i juvenil.