Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is F  [Clear All Filters]
1961
[39725] F. "La Beat Generation i els joves escriptors americans." Serra d’Or, no. núm. 2 (febrer) (1961): 15-16.