Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Fransesc d'Assís  [Clear All Filters]
1935
[30383] Fransesc d'Assís. El cant al sol. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935.
En cinquanta llengües amb música de Jaume Pahissa. Introducció de Joaquim Cases-Carbó
1988
[47645] Fransesc d'Assís, and Clara d'Assís. Escrits. Barcelona: Proa, 1988.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"