Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Durkheim, Émile  [Clear All Filters]
1991
[48504] Durkheim, Émile. Educació i sociologia. Vic: EUMO, 1991.
Col·lecció Textos Pedagògics