Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Dostoievski, Fiòdor  [Clear All Filters]
1999
[48079] Dostoievski, Fiòdor. Crim i càstic. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Grans Obres de la Literatura Universal" 2 volums