Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Saint-Pierre, Bernardin de  [Clear All Filters]
1921
[30970] de Saint-Pierre, Bernardin. Pau i Virgínia. 1ª ed. Biblioteca literària. Barcelona: Editorial Catalana, 1921.
El nom del traductor és pseudònim de Carles Riba