Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is de Valdés, Juan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[47744] de Valdés, Juan, and Juan Pérez de Pineda. Diàleg de la doctrina cristiana / Epístola consolatòria. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"