Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Fontenelle, Bernard le Bovier de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30376] de Fontenelle, Bernard le Bovier. Diàlegs dels morts. Vol. 11. Biblioteca Univers 11. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1929.
Data extreta de Montserrat Bacardí