Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Spender, Stephen  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[40400] Spender, Stephen. "Explorations." Poemes, no. núm. 1 (hivern) (1963): 6-7.
Inclou una breu nota introductòria a càrrec del mateix traductor.