Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sivel, William  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[40394] Sivel, William. "El so i el micro al cinema (extret de “L’Écran Français”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 7 (novembre 1947) (1947): 11-14.
No s’indica el nom del traductor.