Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gual, Adrià  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[26445] Gual, Adrià. Misterio de dolor. Madrid: Alfil, 1967.
16 cm
[26446] Gual, Adrià. Misterio de dolor. Madrid: José Blass y Cia, 1909.
Pròleg: Francés, José; 18 cm. A la coberta hi diu: “drama en tres actos y en prosa”