Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gener, Pompeu  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[26433] Gener, Pompeu. Señores de papel. México: Eusebio Sánchez, 1903.
20 cm. A la coberta hi diu: “drama en tres actos y en prosa”