Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Riquer, Martí de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[46525] de Riquer, Martí. "Los clásicos de la “Fundació Bernat Metge”." Arbor: Revista General de Investigación y Cultura XLIX, no. 185 (1961): 76-80.
[47352] de Riquer, Martí. "Los clásicos de la “Fundació Bernat Metge”." Arbor: Revista General de Investigación y Cultura XLIX, no. 185 (1961): 76-80.
[47353] de Riquer, Martí. "Les editorials grans catalanes: Edicions Proa." La Publicitat (1935): 5.