Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Basili de Rubí  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[46734] de Rubí, Basili. "Expansió cultural del franciscanisme a Catalunya." Estudios Franciscanos, no. 29 (1922): 393-396.