Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Miguel de Cervantes  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[40131] de Cervantes, Miguel. "Don Quixot." L’Infantil, no. any 22, números: 308 (n. e. núm. 170) - 310 (n. e. núm. 172) (1972).
Adaptació en vinyetes il·lustrades. Les pàgines d’aquesta publicació no estan numerades.