Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Donnay, Charles Maurice  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30286] Donnay, Charles Maurice. Les filles de Venus. 1ª ed. Vol. 5. Biblioteca catalana de vodevil 5. Barcelona: Impremta d’Emili Gabañach.
Vodevil en quatre actes inspirat en una farsa d’Aristòfanes. Publicat cap a 1911
[30287] Donnay, Charles Maurice. Educació de príncep. 1ª ed. De tots colors. Barcelona: Bartomeu Baxarias, impressor, 1911.
Comèdia moderna en quatre actes