Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Diderot, Denis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30282] Diderot, Denis. La paradoxa del comediant. Vol. 15. Biblioteca Univers 15. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1930.
[30283] Diderot, Denis. La monja. Col·lecció d’Obres Selectes. Barcelona: Antoni López, 1929.
Traducció i pròleg de Lluís Capdevila