Bases de dades bibliogràfiques

Export 7103 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[26184] Jornet, Josep M. Benet i. Supertot. Barcelona: Edebé, 1985.
Il.
[26179] Jornet, Josep M. Benet i. El perro del teniente. Hondarribia: Argitaletxe Hiru, 1998.
[26188] Jornet, Josep M. Benet i. Taller de fantasía; La noche de los juguetes. Barcelona: Ediciones 62, 1976.
18 cm
[26183] Jornet, Josep M. Benet i. Historia del virtuoso caballero Tirant lo Blanc. Madrid: Antonio Machado, 1990.
[26178] Jornet, Josep M. Benet i. Precisamente hoy. Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 2001.
[26187] Jornet, Josep M. Benet i. El sueño de Bagdad. Barcelona: Edebé, 1977.
Il. n.; 17 cm
[26182] Jornet, Josep M. Benet i. La desaparición de Wendy. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 1994.
[47033] Josa, Núria Illas i. "Notas sobre Joubert en España." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 8-9 (1987): 247-256.
[46262] Josa, Núria Illas i. "Notas sobre Joubert en España." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 8-9 (1987): 247-256.
[26500] José, Eduard. Julia tiene una estrella. Barcelona: La Galera, 2000.
Il.: Villamuza, Noemí: il., col.; 19 cm
[30602] Joubert, Joseph. Pensaments. 1ª ed. Vol. 4. Minerva. Col·lecció de literatures modernes 4. Barcelona: Impremta de Ricard Duran i Alsina, 1918.
[46606] Jovani, Lluís Urpinell i. "Sobre la història de la traducció de poesia anglesa i nord-americana als Països Catalans." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 4 (1984): 127-131.
[47505] Jovani, Lluís Urpinell i. "Sobre la història de la traducció de poesia anglesa i nord-americana als Països Catalans." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 4 (1984): 127-131.
[30895] Jove, Plini el. Correspondència amb Trajà. 1ª ed. Vol. 63. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 63. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1932.
Paginació doble. Text bilingüe llatí-català
[30897] Jove, Plini el. Lletres. 1ª ed. Vol. 25; 28. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 25; 28. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1927.
Volum I: llibres I-IV. Volum II: llibres V-IX. Paginació doble. Text bilingüe llatí-català
[30896] Jove, Plini el. Panegíric. 1ª ed. Vol. 61. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 61. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1932.
Paginació doble. Text bilingüe llatí-català
[40158] Jover, José Ignacio Mo. "Maragall y Ausias March Hablan a Dios." El Ciervo, no. 89, novembre (1960): 11.
L’article inclou les traduccions d’”El cant espiritual” de tots dos poetes.
[48201] Joyce, James. Retrat de l'artista adolescent. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Proa Butxaca"
[47932] Joyce, James. Ulisses. Barcelona: Proa, 1996.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[32295] Joyce, James. Retrat de l’artista adolescent. Vol. 36. Isard 36. Barcelona: Vergara, 1967.
Autor irlandès.
[48664] Joyce, James. Retrat de l'artista adolescent. Barcelona: Edhasa, 1988.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[48668] Joyce, James. Dublinesos. Barcelona: Edhasa, 1988.
Col·lecció "Clàssics Moderns"
[46045] M. Juan, Carme Bosch. "Horaci a les Illes." In Miscel·lània Germà Colón, 5, 149-169. Vol. XXXII. Estudis de llengua i literatura catalanes XXXII. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996.
Inclou l’apèndix del llibre de J. N. Hillgarth Readers and books in Majorca 1229-1550, amb l’inventari de vint biblioteques mallorquines on figura Horaci.
[46767] M. Juan, Carme Bosch. "Llorenç Villalonga: Un senyor que coneix Proust." In Llorenç Villalonga: Camins creuats, edited by Àngels Santa, 167-187. Vol. IV: Homenatge a Víctor Siurana. Lleida: Universitat de Lleida / Pagès Editors, 1997.
[46044] M. Juan, Carme Bosch. "Presència i vivència dels clàssics en Miquel Costa i Llobera." In Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, 189-207. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
[46771] M. Juan, Carme Bosch, and Jordi Larios Aznar. "Bibliografia de Llorenç Villalonga." Randa, no. 33 (1993): 131-175.
Publicat a la secció “Monogràfic: Vida i obra de Llorenç Villalonga”. La bibliografia no és exhaustiva.
[46043] M. Juan, Carme Bosch. "Llorenç Villalonga: Un senyor que coneix Proust." In Llorenç Villalonga: Camins creuats, edited by Àngels Santa, 167-187. Vol. IV: Homenatge a Víctor Siurana. Lleida: Universitat de Lleida / Pagès Editors, 1997.
[46770] M. Juan, Carme Bosch. "La traducció de l’Eneida de Mn. Riber." In Actes del I Congrés Internacional sobre Traducció (abril 1992), edited by Miquel Edo Julià, 885-896. Vol. II. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.
[46047] M. Juan, Carme Bosch, and Jordi Larios Aznar. "Bibliografia de Llorenç Villalonga." Randa, no. 33 (1993): 131-175.
Publicat a la secció “Monogràfic: Vida i obra de Llorenç Villalonga”.
[40361] Juan, Sebastià Sánchez, and Joan Ramon Masoliver. "Sebastià Sánchez-Juan: poemes." Camp de l’Arpa. Revista de Literatura, no. núm. 15 (1974): 3-7.
[46769] M. Juan, Carme Bosch. "Horaci a les Illes." In Estudis de llengua i literatura catalanes/XXXII: Miscel·lània Germà Colón/5, 149-169. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996.
Inclou l’apèndix del·llibre de J. N. Hillgarth Readers and books in Majorca 1229-1550, amb l’inventari de vint biblioteques mallorquines on figura Horaci.
[46046] M. Juan, Carme Bosch. "La traducció de l’Eneida de Mn. Riber." In Actes del I Congrés Internacional sobre Traducció (abril 1992), edited by Miquel Edo Julià, 885-896. Vol. II. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.
[46768] M. Juan, Carme Bosch. "Presència i vivència dels clàssics en Miquel Costa i Llobera." In Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, 189-207. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
[48440] Juaristi, Felipe. Guardià en la boira. Vic: EUMO, 1995.
Col·lecció Jardins de Samarcanda
[46271] Jufresa, Montserrat. "La polis de Joan Crexells." In Polis i nació. Política i literatura (1900-1939), edited by Rosa Cabré, Montserrat Jufresa and Jordi Malé, 165-191. Vol. Annexos 2. Barcelona: Societat catalana d’estudis clàssics, 2003.
[46275] Julià, Lluïsa. "Joaquim Ruyra, traductor." Quaderns: Revista de Traducció, no. 2 (1998): 33-43.
[46274] Julià, Lluïsa. "Mireia de Maria-Antònia Salvà en la normativització de la llengua literària moderna." In Miscel·lània Joan Veny, 191-238. Vol. 3. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.
Reimpressions: 2005, 2006
[46277] Julià, Lluïsa. "Epistolari entre Josep Carner i Maria Antònia Salvà." In Epistolari de Josep Carner, edited by Albert Manent and Jaume Medina, 153-490. Vol. III. Barcelona: Curial, 1997.
[46276] Julià, Lluïsa. "Joaquim Ruyra, traductor." Quaderns: Revista de Traducció 2 (1998): 33-43.
[26514] Julió, Montserrat. Memorias de un futuro bárbaro. Madrid: Sedmay, 1976.
22 cm
[48219] Jüner, Ernst. Jocs africans. La Magrana; Edicions 62, 1988.
Col·lecció Venècies
[44643] Jünger, Ernst. El problema d'Aladí. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "A Tot Vent"
[47057] Junoy, Josep M.. "El match Chesterton-Shaw." La Veu de Catalunya (1925): 5.
[47056] Junoy, Josep M.. "La novel·la catòlica i el nostre temps." El Matí (1929): 6.
Signat J. M. Junoy.
[47055] Junoy, Josep M.. "Catolicisme i edicions." El Matí (1930): 10.
Signat J. M. Junoy.
[30500] Junqueiro, Abílio Manuel Gue. Oració al pa i altres poemes. Vol. 119. La Novel·la Nova 119. Impremta Ràfols, 1919.
1919, data aproximada
K
[44691] Kadare, Ismail. Tres cants fúnebres per Kosovo. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "A Tot Vent"
[44718] Kadare, Ismail. Novembre d'una capital. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "A Tot Vent"
[30604] Kaestner, Erich. Emili i els detectius. 1ª ed. Col·lecció juvenil novel·les. Barcelona: Publicacions Joventut, 1935.
Il·lustracions de Walter Trier de l’edició original alemanya i les millors fotografies de la pel·lícula
[32298] Kafka, Franz. El procés. Vol. 119. A tot vent 119. Barcelona: Proa, 1966.
[48093] Kafka, Franz. El castell. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Grans Obres de la Literatura Universal"
[48562] Kafka, Franz. A la colònia penitenciària i altres narracions. Barcelona: Quaderns Crema, 1982.
Col·lecció Mínima de Butxaca
[48635] Kafka, Franz. Narracions completes II. Barcelona: Quaderns Crema, 1982.
Col·lecció Biblioteca mínima
[44692] Kafka, Franz. El procés. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "A Tot Vent"
[47962] Kafka, Franz. La transformació / La metamorfosi. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Clàssics Universals"
[32297] Kafka, Franz. El castell. Vol. 155. A tot vent 155. Barcelona: Proa, 1971.
[48082] Kafka, Franz. El procés. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Grans Obres de la Literatura Universal"
[40027] Kafka, Franz. "Un metge de poble." Aplec, no. núm. 1 (abril 1952) (1952): 3-5.
[48634] Kafka, Franz. Narracions completes I. Barcelona: Quaderns Crema, 1982.
Col·lecció Biblioteca mínima
[47975] Kafka, Franz. El procés. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "Club de Butxaca"
[48173] Kafka, Franz. La metamorfosi. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "Polissons"
[44631] Kafka, Franz. Amèrica. Barcelona: Proa, 1989.
Col·lecció "A Tot Vent"
[32296] Kafka, Franz. Carta al pare. Vol. 4. Paraula menor 4. Barcelona: Lumen, 1974.
Traducció, notes i estudi per Ricard Torrents.
[47979] Kafka, Franz. La metarmofosi. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "Columna / Proa Jove"
[48633] Kafka, Franz. Narracions. Barcelona: Quaderns Crema, 2000.
Col·lecció Biblioteca mínima
[44713] Kafka, Franz. El castell. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "A Tot Vent"
[48536] Kafka, Franz. La transformació. Barcelona: Aymà, 1978.
Col·lecció Biblioteca A tot vent
[48655] Kafka, Franz. Un metge rural. Barcelona: Quaderns Crema, 1995.
Col·lecció Mínima minor
[47964] Kafka, Franz. El castell. Barcelona: Proa, 1989.
Col·lecció "Club de Butxaca"
[48457] Kafka, Franz. Carta al padre. Vic: EUMO, 1989.
Col·lecció Narratives
[32299] Kaian, Omar. Poemes. Melilla, 1942.
Publicació clandestina. Pròleg d’Andreu Capdevila i Bossom.
[30605] Kalidasa. Sakuntala. 1ª ed. Vol. 23. Col·lecció popular Barcino 23. Barcelona: Barcino, 1927.
Drama
[32300] Kalidasa. Xakúntala. Vol. 435. Biblioteca Selecta 435. Barcelona: Selecta, 1970.
Notes del traductor.
[48503] Kant, Immanuel. Sobre pedagogia. Vic: EUMO, 1991.
Col·lecció Textos Pedagògics
[30606] Karrick, Valerian Viliamovic. Petits contes per a nois petits. Barcelona: Joventut, 1935.
Text i dibuixos de Valery Carrick
[40028] Kavafis, Konstantinos. "Poesia del món: quatre poemes de C. P. Cavafis." Serra d’Or núm. 156 (setembre) (1972): 42.
[32302] Kavafis, Konstantinos. Poemes de Kavafis. Barcelona: Teide, 1962.
Nota preliminar de Joan Triadú. Il·lustracions de J. Subirachs.
[32301] Kavafis, Konstantinos. Poemes. Vol. 1. Clàssics Curial 1. Barcelona: Curial, 1975.
Edició bilingüe
[32304] Kazantzakis, Nikos. El Crist de nou crucificat. Vol. 11-12. Club dels novel·listes 11-12. Barcelona: Club Editor, 1959.
[47058] Kazantzakis, Nikos. El Crist de nou crucificat. Vol. 11-12. Club dels novel·listes 11-12. Barcelona: Club Editor, 1959.
[32303] Kazantzakis, Nikos. Alexis Zorbàs. Vol. 17. Isard 17. Barcelona: Vergara, 1965.
Introducció del traductor.
[30607] Keats, John. Sonets i Odes. 1ª ed. Vol. 4. Lírics Mundials 4. Barcelona: La Revista, 1919.
Prefaci d’Eugeni d’Ors
[45962] Keith, Victòria Alsina i. "Lluís Nicolau d’Olwer i les traduccions de la Fundació Bernat Metge." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 62 (1998): 89-105.
[45961] Keith, Victòria Alsina i. "Els primers humanistes catalans segons Lluis Nicolau d’Olwer." In Polis i nació. Política i literatura (1900-1939), edited by Rosa Cabré, Montserrat Jufresa and Jordi Malé, 67-85. Vol. Annexos 2. Barcelona: Societat catalana d’estudis clàssics, 2003.
[46689] Keith, Victòria Alsina i. Lluís Nicolau d’Olwer, humanista. Barcelona, 1985.
Tesi doctoral inèdita.
[46688] Keith, Victòria Alsina i. "Lluís Nicolau d’Olwer i les traduccions de la Fundació Bernat Metge." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 62 (1998): 89-105.
[30609] Keller, Gottfried. La gent de Seldwyla. 1ª ed. Vol. 83. Biblioteca literària 83. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1925.
[30608] Keller, Gottfried. Els tres honrats pintaires. 1ª ed. Vol. 80. Col·lecció popular Barcino 80. Barcelona: Barcino, 1932.
[30611] Kennedy, Margaret. La nimfa constant. 1ª ed. Biblioteca Oreig. Badalona: Proa, 1931.
[47971] Kerouac, Jack. Els pirats del Dharma. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Club de Butxaca"
[32308] Kerouac, Jack. Els pòtols místics. Vol. 129. A tot vent 129. Barcelona: Proa, 1967.
Escriptor nord-americà.
[32310] Kessel, Joseph. El lleó. Vol. 139. A tot vent 139. Barcelona: Proa, 1968.
[32309] Kessel, Joseph. Belle de jour. Tròpics. Badalona: Aymà, 1975.
[30612] Kessel, Joseph. Els cors purs; Les nits de Sibèria. 1ª ed. Vol. 4. A tot vent 4. Badalona: Edicions Proa, 1930.
[46278] Kharitònova, Natàlia. "Andreu Nin, traductor del rus. Algunes qüestions." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura, no. 74 (2004): 53-70.
[30613] Kháyyam, Omar. Estances. 1ª ed. Vol. 67. Biblioteca popular de “L’Avenç” 67. Barcelona: L’Avenç, 1907.
Traduït a partir de la traducció al francès de M. Nicolàs i de la traducció a l’anglès de Fitz Gerald
[47745] Khomiakov, Aleksei, and Vladimir Soloviov. L'Església és una / Fonaments espirituals de la vida. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[30614] Kielland, Alexander. Dos amics; Poesia i prosa: noveletes. 1ª ed. Vol. 105. Biblioteca popular de “L’Avenç” 105. Barcelona: L’Avenç, 1910.
[47815] Kierkegaard, Sören. Discursos cristians. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"
[40029] Kierkegaard, Sören. "Definicions (fragment)." Ariel, no. Any 3, núm. 15 (febrer 1948) (1948): 5.
No s’indica el nom del traductor.

Pàgines