Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Comas i Segura, Montserrat  [Clear All Filters]
1952
[46855] Segura, Montserrat Comas i. Introducción al índice de autores, materias y grabados de la revista L’Amic de les Arts. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1952.
Memòria de final de carrera.