Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Saramago, José  [Clear All Filters]
2000
[44720] Saramago, José. Objecte quasi. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "A Tot Vent"
1999
[47606] Saramago, José. Memorial del convent. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Biblioteca de Butxaca"
1988
[44625] Saramago, José. Memorial del Convent. Barcelona: Proa, 1988.
Col·lecció "A Tot Vent"