Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sheridan, Richard Brinsley  [Clear All Filters]
1912
[31066] Sheridan, Richard Brinsley. Les males llengües. 1ª ed. Vol. 129. Biblioteca popular de “L’Avenç” 129. Barcelona: L’Avenç, 1912.
Comèdia en cinc actes