Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Garreta, Cristina  [Clear All Filters]
1994
[26431] Garreta, Cristina. Mi tortuga. Barcelona: La Galera, 1994.
Il.: Adzerias, Maria: principalment il.; 16 x 16 cm