Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Gregori el Gran  [Clear All Filters]
1991
[47704] Gregori el Gran. Regla Pastoral. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"