Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Galí, Jordi (ed.)  [Clear All Filters]
1995
[46951] Galí, Jordi(ed.). Història i sentit: Els articles d’Hilari Belloc a El Matí (1929-1936). Vol. 18. Eixos 18. Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 1995.