Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Foix, J. V.  [Clear All Filters]
1993
[26400] Foix, J. V.. Solo y dolido. Madrid: Visor, 1993.
1988
[26401] Foix, J. V.. Las irreales omegas. Madrid: Alianza, 1988.
1986
[26402] Foix, J. V.. Bien lo sabéis y es profecía. Barcelona: Edicions del Mall, 1986.
Pròleg: Ferran, Jaume
[26403] Foix, J. V.. Crónicas de ultrasueño. Barcelona: Anagrama, 1986.
20 cm
1946
[39819] Foix, J. V.. "Els poemes de Max Jacob, tan clars..." Ariel, no. Any 1. núm. 1(maig 1946) (1946): 16.