Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Mairobert, Pidansat de  [Clear All Filters]
1992
[47887] de Mairobert, Pidansat. Confessió de la senyoreta Safo. Barcelona: La Magrana, 1992.
Col·lecció La Marrana