Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Icaza, Francisco A. de  [Clear All Filters]
1922
[47031] de Icaza, Francisco A.. "Heine y sus traductores al castellano." El Sol (1922).
Reeditat a Nosotros, núm. 42 (1992), p. 123-126.