Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is B[asili] de R[ubí]  [Clear All Filters]
1936
[46714] de R[ubí], B[asili]. "Santo Tomás de Aquino." Estudios Franciscanos, no. 48 (1936): 271-272.