Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Soloviov, Vladimir  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[47745] Khomiakov, Aleksei, and Vladimir Soloviov. L'Església és una / Fonaments espirituals de la vida. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"