Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Rosa Fabregat i Armengol  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[26389] Fabregat i Armengol, Rosa. Embrión humano ultracongelado núm. F-77. Esplugues de Llobregat: Plaza y Janés, 1985.
20 cm