Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Gilabert Farré, Teresa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[46980] Farré, Teresa Gilabert. Magí Morera i Galícia: vida i obra. Universitat de Barcelona, 1984.
Tesi en curs.