Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Sagarra, Joan de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
[26884] de Sagarra, Joan. La ruta azul. Barcelona: Península, 2000.
H
[26885] de Sagarra, Joan. La herida luminosa. Madrid: Alfil [Escelicer], 1964.
15 cm. A la coberta hi diu: “comedia en dos partes, divididas en cuatro cuadros, y un epílogo”