Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Sardà i Dexeus, Maria  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[47402] Dexeus, Maria Sardà i. Bibliografia de traduccions d’obres escrites en català dels s. XIX i XX. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1935.
Memòria de final de carrera.