Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Monestir de Montserrat  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[47203] de Montserrat, Monestir. "Prefaci." In La Bíblia: Versió dels textos originals i comentari pels monjos de Montserrat: El Gènesi per Dom Bonaventura Ubach, 15-18. Monestir de Montserrat, 1926.