Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Domin, Hilde  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[39705] Domin, Hilde. "Pomera i oliva; Vademecum; Escrit mentre plovia." Inquietud artística, no. any VII. Núm. 22 (Agost) (1961): 2-3.