Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is La Fouchardière, George de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[30633] de La Fouchardière, George, and André Mouëzy-Eon. El misteri de Saint Cloud o el crim del pegot. 1ª ed. Vol. 102. La Escena catalana [segona època], any 5 102. Barcelona: Salvador Bonavia, llibreter, 1922.
Melodrama còmic d’espectacle en un pròleg i tres actes dividits en vuit quadros