Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Güell, Lourdes  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[46252] Güell, Lourdes. "Entrevista amb Marià Manent." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 10 (1988): 117-130.
[47013] Güell, Lourdes. "Entrevista amb Marià Manent." Quaderns de Traducció i Interpretació, no. 10 (1988): 117-130.
[47014] Güell, Lourdes. "La fecunda labor de Marià Manent como traductor." La Vanguardia (1988): 53-54.