Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is Freire, Paulo  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[48492] Freire, Paulo. L'educació com a pràctica de la llibertat. Vic: EUMO, 1987.
Col·lecció Textos Pedagògics