Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is de Foucauld, Charles  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[47828] de Foucauld, Charles. Escrits espirituals. Barcelona: Proa, 1996.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"