Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Marivaux, Pierre de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30705] de Marivaux, Pierre. La mare confident. 1ª ed. Vol. 8. Biblioteca teatral 8. Barcelona: Institució del Teatre, 1937.
El nom complet de l’autor és Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux