Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Laferrère, Gregorio de  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30639] de Laferrère, Gregorio. El daltabaix. 1ª ed. Barcelona: Antoni López, editor; Llibreria Espanyola, 1911.
Comèdia en quatre actes