Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Bierce, Ambrose  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[48454] Bierce, Ambrose. Faules fantàstiques. Vic: EUMO, 1988.
Col·lecció Narratives